ஆசிரியர் உரைகள்

Recent Videos

jcaste1

இரண்டு நிமிட காணொளி (ஜாதி) – கி.வீரமணி

2 years ago16625 0
1223545

வாக்களிக்கும் முன் சிந்திப்பீர்! – (பகுதி-3)- ஆசிரியர் கி.வீரமணி

2 years ago15194 0
11111111

வாக்களிக்கும் முன் சிந்திப்பீர்! – தமிழர் தலைவர் கி.வீரமணி (பகுதி-2)

2 years ago14551 0
ஸ்டாலின் - மூத்த பத்திரிக்கையாளர்(3)

ஸ்டாலின் – மூத்த பத்திரிக்கையாளர் பார்வையில் ஆசிரியர் உரை(3)

2 years ago11792 0
ஸ்டாலின் - மூத்த பத்திரிக்கையாளர்( பார்வையில்

ஸ்டாலின் – மூத்த பத்திரிக்கையாளர் பார்வையில் ஆசிரியர் உரை(2)

2 years ago12421 0
ஸ்டாலின் - மூத்த பத்திரிக்கையாளர்( பார்வையில்(1)

ஸ்டாலின் – மூத்த பத்திரிக்கையாளர்கள் பார்வையில்(1)

2 years ago10771 0
இனி வரும் உலகம்-ஆசிரியர்(பகுதி-2)

இனி வரும் உலகம்-ஆசிரியர்(பகுதி-5)

2 years ago11971 0
இனி வரும் உலகம்-ஆசிரியர்(பகுதி-1)

இனி வரும் உலகம்-ஆசிரியர்(பகுதி-4)

2 years ago11001 0
இனி வரும் உலகம்-ஆசிரியர்(பகுதி-3)

இனி வரும் உலகம்-ஆசிரியர்(பகுதி-3)

2 years ago11481 0
இனி வரும் உலகம்-ஆசிரியர்(பகுதி-2)

இனி வரும் உலகம்-ஆசிரியர்(பகுதி-2)

2 years ago11781 0
இனி வரும் உலகம்-ஆசிரியர்(பகுதி-1)

இனி வரும் உலகம்-ஆசிரியர்(பகுதி-1)

2 years ago11931 0
ஈழத் தமிழர் வாழ்வுரிமை-ஆர்ப்பாட்டம்

ஈழத் தமிழர் வாழ்வுரிமை-ஆர்ப்பாட்டம்

2 years ago12261 0
vote vote

வாக்களிக்கும் முன் சிந்திப்பீர்! – தமிழர் தலைவர் கி.வீரமணி

2 years ago12621 0
மணியம்மையார் நூல் வெளியீடு (2)

மணியம்மையார் நூல் வெளியீடுஆசிரியர் உரை (3)

2 years ago11171 0
மணியம்மையார் நூல் வெளியீடு (2)

மணியம்மையார் நூல் வெளியீடு (2)

2 years ago11061 0
மணியம்மையார் நூல் வெளியீடு (1)

மணியம்மையார் நூல் வெளியீடு (1)

2 years ago11391 0