அண்மைக் காணொளிகள்

545454

தமிழ் நாட்டுக்குத் தேவை முதுகெலும்புதான்!

2 months ago1231 0
01010

காற்றில் கலைந்த கனவு

2 months ago1381 0
1233222

’நீட்’ அடுத்த கட்ட நகர்வு – மேனாள் நீதிபதி ஏ.கே. ராஜன்

2 months ago1061 0
1456777

’நீட்’ அடுத்த கட்ட நகர்வு – மேனாள் நீதிபதி அரிபரந்தாமன்

2 months ago1251 0
sss

நீட் அடுத்த கட்ட நகர்வு

2 months ago1151 0
112222

இது ’நீட்’டா? தீட்டா? – நீட் நுழைவுத் தேர்வு எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம்

2 months ago1321 0
banner

நீட் நுழைவுத் தேர்வு எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் – வழக்குரைஞர் சி.வி.எம்.பி. எழிலரசன்

2 months ago1141 0
dgsd

’நீட்’ நுழைவுத் தேர்வைக் கண்டித்து மாணவர் அமைப்புகளின்ஆர்ப்பாட்டம்!

2 months ago1291 0
Capture.JPG 6

’நீட்’ நுழைவுத் தேர்வைக் கண்டித்து மாணவர் அமைப்புகளின்ஆர்ப்பாட்டம்!

2 months ago1531 0
Capture.JPG 4

’நீட்’ நுழைவுத் தேர்வைக் கண்டித்து மாணவர் அமைப்புகளின்ஆர்ப்பாட்டம்!

2 months ago1251 0
Capture.JPG 01

’நீட்’ நுழைவுத் தேர்வைக் கண்டித்து மாணவர் அமைப்புகளின்ஆர்ப்பாட்டம்!

2 months ago1381 0
Capture

’நீட்’ நுழைவுத் தேர்வைக் கண்டித்து மாணவர் அமைப்புகளின் ஆர்ப்பாட்டம்!

2 months ago1261 0