அதானிக்காக பதுக்கலை சட்டபூர்வமாக்கிவிட்டது பா.ஜ.க! – தஞ்சை இரா. பெரியார் செல்வன்

143