அரசியல் சட்டத்திற்கு விரோதமான கட்சிதான் பா. ஜ. க – தமிழர் தலைவர் ஆசிரியர் கி.வீரமணி.

156