சாதி மதமற்ற தமிழியக்கம் தான் வெல்லும் – தொல்.திருமாவளவன்.

417

Add your comment

Your email address will not be published.