சாதி மதமற்ற தமிழியக்கம் தான் வெல்லும் – தொல்.திருமாவளவன்.

607

Add your comment

Your email address will not be published.