துரும்பைப் பிடித்து கரையேற நினைக்கும் காவிகள்! – தமிழர் தலைவர் ஆசிரியர் கி. வீரமணி.

171