புதுகை பூபாளம் வழங்கும் நையாண்டி தர்பார் – செஞ்சி பகுத்தறிவாளர் கழக மாநில மாநாடு

33